Tak się produkuje

hausmarke rozlewana jest profesjonalnie w browarze. Od zbiornika, w którym produkowana jest cola, do gotowej skrzynki prowadzi długa droga.

 

W pierwszym cylindrze woda potrzebna dla hausmarke zostaje odgazowana, w drugim cylindrze dodaje się dużą ilość kwasu węglowego, a następnie zostaje ona zmieszana z innymi składnikami.

Jednocześnie przygotowuje się butelki i skrzynki. W tej maszynie butelki zostają podniesione ze skrzynek i wędrują do płukarki.

 

 

Tam skrzynki są myte w gorącej wodzie.

W długiej na siedem metrów płukarce butelki są kilkakrotnie myte. Na dole wchodzą brudne, u góry wychodzą perfekcyjne czyste.

 

Potem trzeba ustawić się w kolejce...

...do kontroli wizualnej. Najpierw wszystkie butelki zostają skontrolowane przez pracownika, potem ich czystość sprawdza jeszcze raz maszyna. Przy tym są one jednocześnie suszone gorącym powietrzem.

 

 

Następnie zakręcają do butelkowania.

Po lewej stronie zdjęcia butelki zostają umieszczone na taśmie karuzelowej, dokładnie butelkowane i po prawej stronie wychodzą napełnione.

 

 

Potem na drugiej karuzeli zostają wyposażone w zamknięcie koronowe i hausmarke pozostaje świeża tak długo, dopóki zamknięcie nie zostanie otwarte przed użyciem.

Podczas całego procesu butelkowania ekspert kontroluje wielokrotnie zawartość cukru przez spektrometr.

 

 

Po napełnieniu, w celu usunięcia śladów coli, butelki myje się raz jeszcze pod prysznicem.

W tej serpentynie butelki czekają na swoją etykietkę.

 

 

A w następnej maszynie...

...etykietki brane są pojedynczo ze stosu, zostają naklejone klejem piankowym na butelki...

 

 

....i mocno wyszczotkowane.

Potem butelki i skrzynie spotykają się w maszynie...

 

 

 

...i wychodzą wesoło połączone. Po ostatniej profesjonalnej kontroli jakości (próbka losowa)...

 

 

...skrzynki ze świeżą hausmarke-kaffee-cola żegnają się i trafiają do magazynu.

Zespół przy maszynie napełniającej (oczywiście składa się nie tylko z jednej osoby) robił wszystko, co w jego mocy, aby każdy mógł mieć przyjemność spróbowania nowej kawy-coli!